Reisevilkår

Skole – og gruppreise

Betalingsvilkår

Vi tar ingen påmeldingsavgift ved booking.
100 % av reisens pris betales en måned før ankomsten.

Avbestilling av resan

Man kan avbestille reisen uten ekstra kostnader om det er minst t.o.m. 30 dager før avreisen.

  • Ved avbestilling 30-15 dager innen avreise betales tilbake  50% av reisens pris.
  • Ved avbestilling 14 dager eller mindre innen avreise betales det ingen del av reisens pris tilbake.
  • 5 % av deltakere i gruppen kan avbookes opp til den siste dagen uten ekstra kostnader.

Individuelle reisende

Betalingsvilkår

Betaling for reisen skjer i to omganger: som påmeldingsavgift og sluttbetaling. Påmeldingsavgiften er på 200 NOK og betales senest en uke etter bookingstilfellet. Sluttbetalingen skjer senest en måned før avreisen.

Avbestilling av resan

Det går bra å avbestille reisen uten ekstra kostnader om det er minst t.o.m. 30 dager til avreisen. Påmeldingsavgift betales ikke tilbake.

  • Ved avbestilling senere enn 30 dager, men tidligere enn 14 dager før avreisen betales tilbake 85 % av reisens pris.
  • Ved avbestilling senere enn 14 dager, men tidligere enn 24 timer betales tilbake 50 % av reisens pris.
  • Skjer avbestillingen innom 24 timer før avreisen, betales det ingen del av reisens pris tilbake.

OBS!Overnevnte avbestillingsvilkår gjelder ikke fly- ferie- og togbilletter. Avbestillingsvilkår for overnevnte billetter meddeles ved bookingstilfellet.

Prisendringer

Inntreffer, etter man har booket reisen, prisforhøyelser på en eller flere ytelser som ifølge programmet inngår i reisen, forbeholder vi oss retten  til prisjusteringer. Prisendringer kan bero på nye flypriser, endrede valutakurser, og øvrige avgifter arrangøren ikke har innflytelse på.

Avbestillingsforsikring

I reisens pris inngår ikke avbestillingsforsikring. Vi anbefaler å undertegne den individuelt.

Top